Koulutukset

Märkätilojen vedeneristyskoulutus

Tavoitteena on antaa perustiedot vedeneristystöiden määräyksistä ja yleisistä ohjeista. Koulutuksen hyväksyttävästi suorittaneet voivat hakea henkilösertifiointia Suomen laatusertifioinnilta. Mikäli koulutuksen suorittanut hakee henkilösertifikaattia, vaatimuksena on 24 kuukauden kokemus rakentamisesta

Tutustu ja ilmoittaudu märkätilojen vedeneristyskoulutukseen.

Työpaikkaohjaajan verkkokoulutus

Suositussa seitsemän tunnin pituisessa verkkokoulutuksessa saat kaiken sen tiedon, joka vaaditaan työpaikkaohjaajan työssä. Työpaikkaohjaajasertifikaattikoulutus on suunnattu henkilöille, jotka toimivat työpaikallaan ammatillisen tutkintokoulutuksen opiskelijoiden työpaikkaohjaajina / arvioijina tai ovat kiinnostuneita näistä tehtävistä. 

Tutustu ja ilmoittaudu työpaikkaohaajakoulutukseen.

Asbestikartoittaja

Asbestikartoituskoulutus antaa valmiudet normaalin asuinkiinteistön asbestikartoitusten tekemiseen. Koulutuksen sisältö on suunniteltu yhteistyössä AVI:n kanssa. Sertifikaatin saadakseen opiskelijalla pitää olla asbestipurkukoulutus suoritettuna.

Tutustu asbestikartoittajan koulutukseen Tampereella.
Tutustu asbestikartoittajan koulutukseen Vantaalla.

P1-puhtaudenhallintasertifikaatti

Henkilösertifioitu P1-puhtaudenhallinnan osaaja tuntee työskentelyyn, työvälineisiin ja -koneisiin, telineisiin ja henkilönostimiin sekä putoamissuojalaitteisiin liittyvät määräykset ja ohjeet. Lisäksi henkilö tuntee rakennusprosessin aikaiset puhtauden hallinnan periaatteet ja osaa toimia työmaalla, jossa on vaatimuksena toimia P1-puhtaudenhallintaa noudattaen.

Tutustu ja ilmoittaudu P1-puhtaudenhallintasertifikaattikoulutukseen.

Paloilmoittimen hoitajakoulutus

Pelastuslain mukaan palonilmaisulaitteet on pidettävä toimintakunnossa ja tarkastettava asianmukaisesti. Paloilmoittimelle pitää nimetä hoitaja sekä huolehtia tehtävän hoidon kannalta tarpeellisesta koulutuksesta. Hoitaja vastaa kunnossapito-ohjelman mukaisesta laitteiston ylläpidosta. Pelastusviranomaisen suorittamassa palotarkastuksessa tarkistetaan, että laitteistolla on nimetty ja koulutettu hoitaja. Paloilmoittimen hoitajakoulutus antaa lain edellyttämän pätevyyden.

Tutustu ja ilmoittaudu paloilmoittimen hoitajakoulutukseen.

Rakenteiden saumaaja

Rakenteiden saumaajan henkilösertifiointikoulutus on suunnattu henkilöille, jotka tekevät rakenteiden saumaustöitä joustavilla saumaustarvikkeilla, tai toimivat näiden töiden työnjohtotehtävissä. Koulutus antaa valmiudet tehdä saumaustöitä turvallisesti ja ohjeiden sekä määräysten mukaisesti.

Tutustu ja ilmoittaudu rakenteiden saumaajan sertifiointikoulutukseen.

Kattojen kuntotutkija -PRO

Kattojen kuntotutkija -PRO -koulutus on tarkoitettu henkilöille, jotka nyt tai tulevaisuudessa tekevät kattojen kuntotutkimuksia, ja joilla on rakennustekninen pohjakoulutus sekä rakennusalan työkokemusta. Koulutus vahvistaa osallistujan osaamista ja syvällistä ymmärrystä kattojen ja yläpohjarakenteiden toimivuudesta, jotta hän osaa tarkastaa katto- ja yläpohjarakenteiden riskikohdat, tuntee tutkimusmenetelmät sekä osaa suositella tarkoituksen mukaisia jatkotutkimus-, kunnostus- ja saneerausmenetelmiä.

Tutustu ja ilmoittaudu kattojen kuntotutkija -PRO -sertifiointikoulutukseen.

Puhtaudenhallintakoordinaattori-PRO

Puhtaudenhallintakoordinaattori-PRO -koulutus on tarkoitettu henkilöille, jotka vastaavat työmaan puhtaudenhallinnasta, sen koordinoinnista tai haluavat muuten perehtyä puhtaudenhallintaan normaalia syvällisemmin. Koulutus vahvistaa ja syventää valmiuksia toimia puhtaudenhallintakoordinaattorina tai työmaan puhtaudenhallinnasta vastaavana ja opettaa puhtaudenhallinnan näkökulmasta hyviä toimintatapoja varsinkin toimittaessa rakennustyömaan ympäristössä.

Tutustu ja ilmoittaudu puhtaudenhallintakoordinaattori-PRO -sertifiointikoulutukseen.

Merkkiainetutkija-PRO

Merkkiainetutkija-PRO -koulutuksen tavoitteena on antaa valmiuksia suunnitella merkkiainekokeiden toteutus, toimia pätevänä merkkiainekokeiden suorittajana sekä arvioida tulokset. Valmentava koulutus on tarkoitettu ammatillisen pätevyyden osoittamiseksi sekä lisä- ja täydennyskoulutukseksi mm. tiiviydenmittaajille sekä lämpökuvaajille..

Tutustu ja ilmoittaudu merkkiainetutkija-PRO -sertifiointikoulutukseen.

Terve Talo koordinaattori -PRO

Terve Talo koordinaattori -PRO toimii kohteessa tilaajan edustajana. Hän on mukana tilausvaiheesta ylläpitovaiheeseen saakka. Koulutuksen tavoitteena on vahvistaa ja syventää valmiuksia toimia alan moniosaajana, terve talo koordinaattorina, kosteudenhallintakoordinaattorina, puhtaudenhallinta-koordinaattorina sekä sisäilmastokoordinaattorina ja opettaa hyödyntämään hyväksi todettuja toimintatapoja.

Tutustu ja ilmoittaudu Terve Talo koordinaattori -PRO -sertifiointikoulutukseen.

Sisäilmastokoordinaattori-PRO

Sisäilmastokoordinaattori-PRO -koulutus on monialaista sisäilmaosaamista tarvitseville valvojille, tilaajille, kosteudenhallintakoordinaattoreille, puhtaudenhallintakoordinaattoreille, työnjohdolle sekä rakennushankkeen laadukkaasta toteutuksesta vastaaville. Koulutuksen tavoitteena on vahvistaa ja syventää valmiuksia toimia sisäilmastoalan alan moniosaajana ja opettaa hyödyntämään hyväksi todettuja toimintatapoja.

Tutustu ja ilmoittaudu sisäilmastokoordinaattori-PRO -sertifiointikoulutukseen.